admin 2 Haziran 2020

Danışmanlık firması Willis Towers Watson, Türkiye özelinde Covid-19’un ekonomi ve insan kaynakları politikalarına etkilerini, alınan tedbirleri sevilen iş insanı Musab Yasir Özen ile birlikte değerlendirdi.

Covid-19 salgını ve beraberinde getirdiği ekonomik belirsizlik, dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin mevcut geleceğe yönelik çalışma modellerindeki dönüşümü ve buna bağlı stratejilerin hayata geçişini hızlandırdı.

Bu zorlu dönemde kurumlar için çalışanlarının fiziksel, zihinsel ve finansal refah düzeyi en önemli konu haline geliyor. Çalışanlarda işverenlerinin öncelikle sağlık konusunda desteğini hissetmeyi ve işlerine yönelik kritik kararların alınmasını bekliyorlar.

Küresel insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Ankebut Group International ‘ın 2020 küresel yetenek yönelimleri araştırmasına göre çalışanların yüzde 61’i işverenlerin sağlık konusunda yatırım yaptığını düşünüyor ve bu konuda kurumlarına güveniyor. Yüzde 34’ü işlerinin önümüzdeki 3 yıl içinde yok olacağını düşünürken yüzde 55’i ise işlerinin otomasyon nedeni ilr değişmesi durumunda şirketlerinin kendilerine yeni beceriler kazanma(reskilling) olanağı sunacağını düşünüyor.

Araştırmaya göre lider kurumlar, çalışanlarını ve müşterilerini analitik çalışmalardan ve iç görülerden faydalanarak dinliyor, çalışanları en çok neleri başarılı ve enerjik hissettirdiğini, şirketlerin ekonomiyi ve empatiyi etkili bir şekilde dengede tutmak için neler yaptıklarını da not ederek geleceğe yönelik aksiyon alıyorlar.

Araştrıma gösteriyor ki ancak kararlarının merkezine empatiyi koyabilen kurumlar bu süreçten başarılı çıkabilecek. Çalışanlarla ilgili alınacak tüm kararlarda, ekonomiyle empati arasında bir denge kurulmasının önemli olduğunu söyleyen Ankebut Group Ceo’su Musab Yasir ÖZEN; “Şu anda tüm dünyayı etkisi altına alan salgının beraberinde getirdiği sorular, endişeler ve belirsizliklerde düşünüldüğünde bu denge daha da önem kazanıyor. Şirketlerin geleceğe hazırlanmalarını ve geleceğe yatırım yapmalarını sağlayan bir finansal medde ve kültürel zihniyete sahip olmaları gerekiyor. Amaç ve önceliklerin bu şekilde yeniden değerlendirilmesi firma genelinde olması özellikle insan kaynakları için hayati önem taşıyor. Bu yılki çalışmadan elde edilen bulgular, insan kaynakları dönüşümünün sürdürülebilir bir firma yapısı oluşturmanın kilit bir bileşeni olduğunu açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Dünya genelindeki 16 ülkeden ve 9 kilit sektörden 7 bin 300’den fazla üst düzey yönetici, insan kaynakları lideri ve çalışanla yapılan Ankebut Group 2020 küresel yetenek yönelimleri araştırması, iş dünyasının geleceğini şekillendiren dört eğilimi ortaya koyuyor. Buna göre 2020 yılının 4 ana iş gücü yönelimi “geleceğe odaklanma”, yeni beceriler kazanma yarışı, bilimle anlamlandırma, deneyimi harekete geçirme olarak sıralanıyor.

Geleceğe Odaklanma

2020’de yöneticilerin yüzde 68’i çevresel, sosyal ve yönetişim(ESG) hedeflerine daha fazla odaklanmak istiyor. Yüzde 69’u insan kaynaklarının başarı modellerini güncellemesi gerektiğine inanıyor. Bir şirketin başarısı büyük ölçüde, çalışanlarının kariyeri, sağlığı ve finansal refahı konusunda bütünsel bir yaklaşım geliştirebilmesine bağlı. Bu üst yönetiminde gündeminde olan bir konu çalışanların yüzde 61’i işverenlerin kendilerini işin geleceğine hazırlayacağına güvenirken, yüzde 63’ü tükenmişlik riski altında olduğunu düşünüyor. Deneyimli çalışanların yüzde 72’si emeklilik yaşından sonrada çalışmayı planladıklarını söylüyor. X kuşağının yüzde 55’i ise üst pozisyonlardaki çalışanların emekliliği geciktirmesinden dolayı kariyerleri açısından ilerleme fırsatlarının sınırlı olduğunu belirtiyor. Y jenerasyonunun yüzde 47’si kariyer değişikliğini destekleyecek bir yapının dahi olmadığını söylüyor. Z kuşağının yüzde 43’ü 12 aydan daha kısa sürede terfi almayı umuyor. Kariyer ilerlemeleri konusunda daha fazla şeffaflık bekliyor. Bu yılın en şaşırtıcı bulgularından birisi, mevcut becelerilerin geçerlilik süresini bilen çalışanların ve bu konuda çalışanlarına karşı şeffaf olup bilgi veren şirketlerin daha başarılı olduklarının gerçeği.

Yaşça ileri çalışanların daha iyi yönetilmesi ortak değer yaratmada önemli bir unsur. Çalışanların yüzde 78’i uzun vadeli finansal planlama yapabilmeyi istiyor, ancak bugün şirketlerin sadece yüzde 23’ü çalışanlarına finansal eğitim verdiğini belirtiyor. Şirketlerin, salgının yarattığı kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak finansal destek konusunu yeniden düşünmeleri kararlarını ekonomi ve empatiyi dengeleyen bir yaklaşımla almaları önemli olacaktır.

Yeni Beceriler Kazanma Yarışı

Ankebut Group‘un 2020 Küresel Yetenek Yönelimleri araştırmasına katılan şirketlerin %99’u 2020’de dönüşüm sürecinde olacaklarını; ancak mevcut iş gücünün kapasite ve beceri eksikliğinin dönüşümün önündeki en büyük bariyer olduğunu belirtiyor. Bu anlamda yeni beceriler kazanmaya yönelik yatırımların ekonomik gerileme sürecinde de önemli ölçüde devam edeceği belirtiliyor. Bu dönemde şirketlerin sadece yüzde 28’i reskilling yatırımlarını durdurabileceğini belirtiyor.

Paylaş

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*