Prensiplerimiz

Biz Global haber  olarak bilgiyi toplama, haberleştirme ve yorumlama konusunda dürüst, adil ve cesur olmak gerektiğine inanıyoruz.

Biz Türkiye’nin en büyük haber ailesi olarak, yaptığımız haberlerde dürüstlüğe, adilliğe ve her zaman doğruların yanında olmaya önem veriyoruz. Yaptığımız haberlerde herhangi bir taraf tutmamayı ve kamuoyunun vatandaşlara haberleri yayma hakkı dışında hiçbir amaca hizmet etmeyiz. Haber topladığımız kaynaklara, yaptığımız haberlerdeki kişilere ve mesleğimizi yapan her basın ekibine saygılı davranmayı temel prensip ve ilke ediniyoruz.

Yaptığımız mesaiyi habercilik sıfatıyla yaptığımızın bilincinde olup, hiç bir şekilde ayrımcılık ve düşmanlık yapmıyoruz. Ancak temel ilkelere bağlı kalarak haberciliğin itibarını ve kalitesini koruyabiliriz. Habercilikteki başlıca moral kaynağımız hatalarımızı en aza indirmek ve güncel haberleri kamuoyuna adil, dengeli ve doğru bir şekilde aktarmaktır.

Habercilik ilkelerine aykırı uygulamaların yaptırımlarla karşılanması gerektiğine inanıyoruz. Aşağıdaki habercilik ilkelerimi temel prensip kabul ediyoruz;

 • Gerçeği aramak ve bildirmek
 • Edinilen bilgiyi doğru şekilde aktarmak
 • Bağımsız ve tarafsız haber yapmak

Doğru ve Gerçekçi Habercilik

haberciler bilgiyi toplama, haberleştirme ve yorumlama konusunda dürüst, adil ve cesur davranmalıdır. Kamuoyuna hizmet en başta gelen amaçları olmalıdır.

Gerçek haberi eksiksiz ve sade bir şekilde yansıtmak habercinin temel görevidir. Bilgileri açık ve net bir şekilde göstermeli, herhangi bir soru işaretine, kafa karışıklığına ve manipülasyona yol açabilecek davranışlardan uzak durmalıyız.

Haberi yapılan kişiler  aranmalı, onlara yapılan haberdeki söylemlere cevap verme fırsatı tanınmalıdır. Haberdeki şahıslar, kurumlar ve yerler hakkında teyit ettiğimiz bilgiyi doğru ve ayrıntılı bir şekilde iletmek konusunda dikkatli olmalıyız.

Tarafsızlık ve Adil Olmak

Haber yapan firmalar hiçbir şekilde bir siyasi partinin veya çıkar elde edeceği çevresinin sözcülüğünü yapmamalı ve açıkca bunlara destek vermemelidir.

Türkiye’deki medya çalışanları herhangi bir siyasi partinin veya özel çıkar çevresinin sözcülüğü rolünü üstlenmemeli veya bunlara açık destek vermemelidir. Buna, bir parti veya siyasi hareket adına konuşmalar yapmak da dahildir.

Haber yaparken tarafsız ve adil kalmalı; siyasi, toplumsal veya ekonomik ideolojilerin geçmişte yaşanan, halihazırda vuku bulan ya da gelecekte gerçekleşmesi ihtimal dahilinde olan çatışmalarında taraf olmamalıdır.

Bir gazeteci belgeleri toplama, röportaj yapma ve haberi hazırlama esnasında tüm kişisel fikirlerini, ideolojisini ve yorumlarını askıya almalı ve tarafsızlığını korumalıdır.

Bağımsızlık

Haberciler kamuoyuna bilgiyi sunma görevinden başka bir iş yapmamalıdırlar. her türlü çıkar çatışmalarından kaçınılmalı ve hiç bir şekilde dürüstlükten taviz vermeden görevini en iyi şekilde yapmalıdırlar..

Haber kuruluşları devletten,özel çıkar çevrelerinde ve siyasi partilerden bağımsız olmalıdır. Bahsedilen unsurların haber yapmada herhangi bir etkisi olmamalıdır. Haberciler, toplumdaki diğer insanlar gibi, kuvvetli siyasi ve ideolojik görüşlere sahip olsalar da, bu görüşler habercilik süreçlerine dahil olmamalıdır. Siyasi inaçların veya kişisel fikirlerin haberde yeri yoktur. Haberciler yazdıklarının fikir veya yorum olduğunu olgulara dayalı haberlerle karıştırılmaması için net bir şekilde belirtmelidir. Hiçbir şekilde reklam verenlere ve özel çıkarlara iltimas geçilmemelidir. Bu tarz faaliyetlere izin vermemelilerdir. Bilgiyi hediye, para veya iltimas için vermeyi öneren kaynaklardan uzak durmalıdırlar.

Kaynakların Kullanımı

Haberciler kaynaklar konusunda şu konulara özen göstermelidir:

 • Hiçbir şekilde kurumun güvenirliğini zayıflatacak çıkar çatışması olmadığından emin olmalıdır. Yaptığı işlerde bu güveni sağlamalıdır.
 • Yaptığı haberlerin gerçekçi olması ve hesap veremeyeceği bir haberin olmaması gerekmektedir.
 • Haberci yaptığı haberlerden emin olmalı ve bu haberi kamuoyunun gözünde haberi destekleyen belgelerle yayınlamalıdır.
 • Kaynağını bilmediği haberleri araştırmalı ve çıkan gerçek sonuçlar doğrultusunda haber yapmalıdır.

Görsel ve İşitsel Medya Kullanımı

Resimleri ve görsel malzemeleri üreten haberciler yaptıkları habere yüksek etik standartlarına özen göstermek zorundadır. Görsel medyanın sunumu da doğru ve kapsayıcı olmalıdır. Yaptığı görsellerde son teknoloji araçları kullanmalıdır. Yaptıkları görsel malzemenin haberi doğru bir şekilde yansıttığından emin olmalıdırlar.

Kullanılan görsel ve işitsel araçlar mahremiyete saygılı olmalı ve haberlere dahil ettikleri görsel ve işitsel malzemeleri seçerken adil olmalıdırlar.

Özellikle şu konulara dikkat etmelidirler;

 • Çekimler rahatsızlık vermemeli ayrıca şiddet kurbanlarının veya hayatta kalanların acılarını artırmamalıdır.
 • Kullanılan malzemeler gerçeği olduğu gibi yansıtmalı, Kamuoyu dijital olarak değiştirilmiş görsel malzemelerle ve bu malzemelere ekleme ve çıkarma yaparak manipüle edilmemelidir. Görüntü kalitesi iyileştirmeleri hariçtir.
 • Olay  kurbanlarının resimlerinin veya görüntülerinin alınması ve kullanılması  konusunda daha fazla hassasiyet gösterilmelidir.
 • Görsel malzemeye konu olan herkese saygı ve dürüstlükle davranmalıdır. Savunmasız kişilerin görüntüleri alınırken özel dikkat gösterilmelidir. Olay kurbanlarına merhametle yaklaşmalıdır.
 • Yazılan yazılar fotoğrafta sunulan haberin gerçekliğini ifade etmelidir.